Kính gửi: Quý Nhà cung cấp

Nhà máy ô tô VEAM-Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VM) có nhu cầu tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc cho Nhà máy.

Nhà máy ô tô VEAM thông báo và rất mong được hợp tác cùng Quý đối tác.

Nội dung chi tiết vui lòng xem TB140-25.7.2022
Xin chân thành cảm ơn!