Kính gửi: Quý Nhà cung cấp

Nhà máy ô tô VEAM-Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VM) thông báo kết quả lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc cho Nhà máy.

Nhà máy ô tô VEAM thông báo trân trọng thông báo.

Nội dung chi tiết vui lòng xem TB057-05082022
Xin chân thành cảm ơn!