GIẢM 50% PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ LẮP RÁP TRONG NƯỚC

Ngày 26/11/2021, Phó thủ tướng Lê Minh Khái thừa uỷ quyền Thủ tướng đã ký Nghị định 103 quy định mức thu lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước.

Theo đó, từ 1/12/2021 đến 31/5/2022, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ôtô, rơ moóc hoặc sơmi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% (tức là bằng 50% mức thu quy định tại NĐ số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của chính phủ). Từ 1/6/2022, mức thu lệ phí trước bạ trở về mức cũ.

Xem chi tiết NĐ 103.2021 CP

Đây là lần thứ 2 trong 2 năm qua, lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm một nửa nhằm hỗ trợ trước những khó khăn, tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp sản xuất trong nước và người tiêu dùng.

Việc giảm phí trước bạ không giúp giảm giá xe nhưng sẽ giảm các chi phí để xe lăn bánh; Việc giảm loại phí này cũng nhằm kích cầu tiêu dùng thị trường xe trong nước.

Từ lần nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai, mức thu lệ phí trước bạ là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.